Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 și art. 22 din Legea nr. 544/ 2001 si H.G. 583/2016 privind liberul acces la informațiile de interes public, și anume:
• reclamația – se depune la sediul SCM Craiova, în termen de 30 de zile.